Backgräshoppa
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

Hane av backgräshoppa, Chorthippus brunneus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Mycket lik slåttergräshoppa, vilken oftast är mindre. Jämförs könen var för sig, kan kroppsstorleken vara en ganska bra karaktär, men inte helt tillförlitlig. Hanar av slåttergräshoppa skiljs från backgräshoppa genom att täckvingen hos slåttergräshoppan har ett extra brett vingfält som gör att vingen tydligt buktar ut. Honorna kan inte säkert skiljas i fält, eftersom deras täckvingar är jämnsmala hos båda arterna. Antalet piggar i honornas spelorgan är fler hos slåttergräshoppa, men denna karaktär kräver mikroskop och 40 gångers förstoring. Lätet är den enklaste artskiljande karaktären. Slåttergräshoppans läte är en betydligt mer långvarig rytmiskt skallrande strof. Arten liknar även flera andra gräshoppsarter, men de har oftast kortare vingar, eller rakare sidolister på halsskölden.

Beskrivning

Längd hane 14-18 mm, hona 19-25 mm. Oftast orange på bakkroppsspetsen. Färg och teckning varierar otroligt mycket. Halssköld med tydligt inåtvinklade sidolister, sett uppifrån. Halssköldens mittlist genomskärs av en tvärfåra något framför mitten. Vingarna är långa och når något förbi bakbensknäna hos bägge könen. Honans spelorgan, på bakbenslårets insida, har 45-70 piggar.

Biologi

Habitat

Den föredrar torra, eller ganska torra, miljöer och är något mindre vanlig på fuktiga platser

Beteende

Läte. Backgräshoppa spelar med rappa knarrljud "trrt", som upprepas lite då och då, eller i korta serier. Varje knarr varar mindre än en halv sekund. Ofta hörs flera individer växelvis besvara varandras läten. Inför honor alstras ibland ett pilfinksliknande kvitter.

Utbredning

Förekommer i större delen av landet med undantag för de nordligaste landskapen. Den är en av de allra vanligaste arterna


Mediafiler på webben
Läs mer