Mjölonsäckmal
Coleophora arctostaphyli Meder, 1933

Mjölonsäckmal Coleophora arctostaphyli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora arctostaphyli Meder, 1933. Mjölonsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till Nb. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en bladsäck på mjölon.

Mediafiler på webben
Läs mer