Vattenmärkeplattmal
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)

Vattenmärkeplattmal Agonopterix yeatiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781). Vattenmärkeplattmal förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i ett spunnet bladrör på vattenmärke, kärrsilja, sprängört och kvanne.

Mediafiler på webben
Läs mer