Harrisskottplattmal
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)

Harrisskottplattmal Agonopterix assimilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832). Harrisskottplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever i rörformigt hopspunna blad av harris, förpuppning på växten.

Mediafiler på webben
Läs mer