Rödgul kirskålmal
Epermenia illigerella (Hübner, 1813)

Rödgul kirskålmal Epermenia illigerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epermenia illigerella (Hübner, 1813). Rödgul kirskålmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i maj juni i hopvecklade blad av kirskål, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer