Trumgräshoppa
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

Hane av trumgräshoppa, Psophus stridulus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Psophus.)

Liknande taxa

Rosenvingad gräshoppa och blåvingad gräshoppa har likartad kroppsbyggnad. Av dessa är rosenvingad gräshoppa mest lik, eftersom både färgteckning och storlek är ungefär den samma. Färgen på flygvingarna är inte röd utan rosa.

Beskrivning

Längd hane 23-25 mm, hona 26-40 mm. Flygvingarna är bjärt rödfärgade över nästan hela ytan. Denna röda färg syns tydligt när hanarna flyger. Hanens färg brukar i övrigt variera från mörkt brun till svart. Bakbenslåren brukar ha 2-3 vita tvärband. Honans färg är ofta ljusare och det är vanligt med både grå och mer rödbruna varianter. Halssköld med tydlig spetsigt takformad mittlist som, sett från sidan, är välvd i en krum båge. Mittlisten korsas inte av någon tvärgående fåra. Hanens vingar når tydligt förbi bakkroppsspetsen, medan de är betydligt kortare hos honan.

Biologi

Habitat

Den lever på ganska torra, gärna vindskyddade, ställen med hög solinstrålning. Vegetationen ska helst vara relativt hårt betad eller gles. Fläckar med barmark är viktiga för äggläggningen.

Beteende

Hanen har god flygförmåga och flyger ofta tjugotals meter. Läte. Ett kraftigt smattrande ljud alstras med vingarna på ett karakteristiskt sätt då hanarna flyger. Arten alstrar även ett knarrande ljud med bakbenen mot vingarna, när den sitter på marken.

Utbredning

Artens svenska förekomst har minskat kraftigt. Fram till mitten på 1900-talet var den spridd i hela södra Sverige, från Skåne i söder till Dalarna i norr. Nu finns den endast kvar på ett fåtal platser med gynnsamt klimat, som med mycket få undantag ligger alldeles för isolerade för att arten ska kunna överleva säkert på sikt.  Arten är rödlistad som Starkt hotad (EN).

Mediafiler på webben
Läs mer