Guldgräshoppa
Chrysochraon dispar (Germar, 1831-35)

Hona av guldgräshoppa Chrysochraon dispar. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chrysochraon.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Liknande taxa

Kortvingad ängsgräshoppa och myrgräshoppa har liknande kroppsbyggnad, men är mindre, är annorlunda färgtecknade och har inte fullt så raka sidolister på halsskölden.

Beskrivning

Längd hane 16-19 mm, hona 22-30 mm. Honan är ljust enfärgat grå, eller gråbrun, med röd teckning utmed bakbenslårens bakre kant och ibland även på de bakre skenbenen. Honans kropp är täckt med små svarta prickar. Hanen är metalliskt skimrande i ljust gröna eller gula nyanser. Honan har mycket korta, spetsiga, vingar som vilar platt mot bakkroppen. Hanens täckvingar är betydligt längre, men når varken till bakbensknäna eller till bakkroppsspetsen, som har ett långt spetsigt utskott. Hanens flygvingar är extremt förkrympta. Halssköldens sidolister är i det närmaste helt raka och parallella.

Biologi

Habitat

Arten påträffas framförallt i fuktigare miljöer, strandängar, agmyrar och diken, men det finns exempel på platser där den sitter i torrare ängsvegetation.

Beteende

Honan lägger sina ägg i växtstjälkar, till skillnad mot andra nordiska gräshoppor som lägger sina i jorden. Läte. En kort fnissande strof "chi-chi-chi-chi", som snabbt ökar i ljudstyrka. Strofen varar 1-3 sekunder och upprepas med 5-10 sekunders mellanrum.

Utbredning

Förutom på Gotland är arten mycket ovanlig i Sverige. Oftast är förekomsterna dessutom belägna långt ifrån varandra. De flesta fastlandslokaler ligger utmed kusten. Guldgräshoppa är rödlistad som Nära hotad (NT) på grund av begränsad förekomst och pågående igenväxning av artens levnadsmiljöer.

Naturvård

Hot

Pågående igenväxning av artens levnadsmiljöer.

Mediafiler på webben
Läs mer