Kortvingad ängsgräshoppa
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Hona av kortvingad ängsgräshoppa, Chorthippus parallelus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Myrgräshoppan har samma kroppsbyggnad men den har oftast karakteristiskt röda bakben. Kortvingad ängsgräshoppa har ibland röd färg med en mer rosa ton på kropp och bakben. Tvärfåran på halsskölden korsar mittlisten precis på mitten hos myrgräshoppa.

Beskrivning

Längd hane 10-16 mm, hona 16-23 mm. Arten är oftast övervägande grön med svarta bakbensknän. Röda, gulaktigt gröna eller grå former förekommer ibland. Honan har mycket korta, ganska spetsiga, vingar som vilar platt mot bakkroppen. Hanens täckvingar är betydligt längre, men når inte till bakbensknäna och sällan till bakkroppsspetsen. Flygvingarna är förkrympta till små smala flikar av ungefär halva täckvingens längd. Halssköldens sidolister är nästan raka och buktar endast svagt inåt. Tvärfåran på halsskölden korsar mittlisten strax bakom mitten.

Biologi

Habitat

Den lever i både fuktiga och torra gräsmarker av varierande slag.

Beteende

Läte. En ganska kort raspig "skrattande" strof som kan variera rätt mycket i rytm och hastighet. Strofens längd kan variera från 1-2 sekunder, i solig väderlek till uppemot 5 sekunder, när det är mulet eller under varma sommarnätter.

Utbredning

Arten förekommer allmänt i södra Sverige.


Mediafiler på webben
Läs mer