Svart småstävmal
Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstam, 1841)

Svart småstävmal Scrobipalpa atriplicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstam, 1841). Svart småstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i hopspunna grenar och frukter av målla.

Mediafiler på webben
Läs mer