Korttofsdvärgmal
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)

Korttofsdvärgmal Stigmella ruficapitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828). Korttofsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår svarta hos hanen, orangegula hos honan. Krage svart samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna mörkt bronsbruna med svag metallglans. Bakvingar grå, hos hanen med spatellika doftfjäll i fram och bakkant.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation juli-augusti. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer varierande men huvudsakligen i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Korttofsdvärgmal Stigmella ruficapitella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer