Hagtornsmalmätare
Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)

Hagtornsmalmätare Eupithecia insigniata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia insigniata (Hübner, 1790). Hagtornsmalmätare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever på bl. a. hagtorn, slån och äppelträd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer