Praktpurpurmal
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)

Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791). Praktpurpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka halva delen av framvingen. Framvingarna purpurglänsande med tvärstrimmor av blå eller purpurglänsande fjäll. I bakkanten en ljus trekantig, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i hagmarker med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen helst i solsken, men dras även till ljus från slutet av april till början av juni.

Livscykel

Flyger från slutet av april till början av juni. Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under juni till början av juli. Den är vitaktig med brunt huvud och otydliga fläckar på första mellankroppssegmentet.

Utbredning

Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer