Rosenknoppmal
Lampronia morosa Zeller, 1852

Rosenknoppmal Lampronia morosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia morosa Zeller, 1852. Rosenknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår bruna. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med en ljus fläck på vingens bakkant samt en liten, otydlig fläck på framkanten. I vingspetsen finns ett antal spridda, ljusa fjäll. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på torr ängsmark där det växer nypon eller i trädgårdar med rosor.

Associationer

Näringsväxter: Rosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på nypon och rosor.

Utbredning

Är påträffad i kusttrakter från Skåne till Bohuslän, Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonymer Lampronia quadripunctella sensu auctt.

Mediafiler på webben
Läs mer