Rödbrämad harrisplattmal
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)

Rödbrämad harrisplattmal Agonopterix nervosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811). Rödbrämad harrisplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever i blad som spinnes fast vid stjälken av harris, ärttörne, ginst m. fl. Synonym Depressaria costosa Haworth, 1811.

Mediafiler på webben
Läs mer