Sälgdvärgmal
Stigmella salicis (Stainton, 1854)

Sälgdvärgmal Stigmella salicis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella salicis (Stainton, 1854). Sälgdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, gulbruna till olivgrå innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet gulaktigt och otydligt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer i så gott som hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Sälgdvärgmal Stigmella salicis.

Mediafiler på webben
Läs mer