Blåbärsdvärgmal
Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)

Blåbärsdvärgmal Stigmella myrtillella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella myrtillella (Stainton, 1857). Blåbärsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, gulbruna med blåaktig skiftning innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet är vitt. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga skogsmarker där det växer blåbär och odon.

Associationer

Näringsväxter: Vaccinium uliginosum samt Vaccinium myrtillus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul och gör en vindlande gångmina, mot slutet utvidgas den fläcklikt med exkrementer som nästan helt fyller gången. Kokongen är gulbrun.

Utbredning

Förekommer i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Mina av Blåbärsdvärgmal Stigmella myrtillella.

Mediafiler på webben
Läs mer