Småborredvärgmal
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)

Småborredvärgmal Ectoedemia agrimoniae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858). Småborredvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-6,5 mm. Huvudhår rostbruna, krage gråbrun, ögonlock gulvita med mörka kanter. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med ett gulvitt tvärband, hos honan är det silverfärgat. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på torra ängsmarker där det växer småborre.

Associationer

Näringsväxt: Agrimonia eupatoria.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gröngul och gör en fläckmina som börjar med en lång gång. Kokongen är brunaktig och är placerad inuti minan.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Småland och på Öland. I övriga norden finns den i södra Norge på Åland och södra Finland men saknas i Danmark. Mina av Småborredvärgmal Ectoedemia agrimoniae i småborreblad.

Mediafiler på webben
Läs mer