Barrskogskäkmal
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)

Barrskogskäkmal Micropterix aureatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763). Barrskogskäkmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvud mörkt rostgult. Framvingarna metalliskt bronsfärgade med två gyllengula tvärband samt en gylengul fläck i närheten av vingspetsen. Bakvingar bronsaktigt brunaktiga med svagt purpurskimmer.

Biologi

Habitat

Är allmän i fuktiga barrskogar.

Associationer

Larv och puppstadier är okända.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen under maj juni, i norra delen av landet in i juli och kan ses svärmande sent på eftermiddagen.

Livscykel

Fjärilen ses från maj till juli. Larv okänd.

Utbredning

Är påträffad i hela landet förutom Gotland. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer