Mörk rönndvärgmal
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848)

Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848). Mörk rönndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmarker.

Associationer

Näringsväxt: Sorbus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är grön och gör en lång gångmina med exkrementerna i tvärbågar som fyller gången helt, mot slutet i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland samt Jämtland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Mörk rönndvärgmal Stigmella nylandriella i rönnblad.

Mediafiler på webben
Läs mer