Fläckig asprullvecklare
Epinotia maculana (Fabricius, 1775)

Fläckig asprullvecklare Epinotia maculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia maculana (Fabricius, 1775). Fläckig asprullvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever i maj juni i ett sammanrullat blad av asp, förpuppning i en kokong på marken eller i näringsväxten. Synonym Tortrix ophthalmicana Hübner, 1799

Mediafiler på webben
Läs mer