Nätvingar
Neuroptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Nätvingarna känns igen på sin långsmala kropp och sina tunna, rundade vingar med ett tätt ribbnät som gör vingarna fulla med ”nätmaskor”. Fram- och bakvingar är ungefär lika stora och i vila hålls de taklagda över kroppen. Ett undantag är dock vaxsländorna som har ett förenklat ribbnätverk samt dessutom mindre bakvingar än framvingar. Insekterna är små till medelstora.

Antennerna hos nätvingarna är långa och smala utom hos myrlejonsländorna som har korta klubblika antenner. Mundelarna är nedåtriktade vilket är en bra skiljekaraktär från halssländor och vattennätvingar.

Biologi

Födoval

Nätvingarna är rovdjur både som larver och vuxna och den välkända guldögonsländan används i växthus som bladlusbekämpare. Men i några fall intar de vuxna ingen föda alls.

Myrlejonsländans larv har väl synliga käkarna och lever i botten på grävda fångstgropar i sand i väntan på att bland annat myror skall rasa nerför sandsluttningen.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer