Steklar
Hymenoptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBegreppet steklar kanske inte är så välkänt men här hittar vi välkända insekter som bin, getingar, humlor och myror.

Beskrivning

Steklar har vanligtvis två par genomskinliga vingar (myror har ju vingade könsdjur) med ett vingmärke i framkanten. Bakvingarna är oftast mycket mindre och inte alltid lätta att se. Ribbnätet är ofta starkt reducerat, med stora mer eller mindre fyrkantiga fält.

Antennerna är förhållandevis kraftiga och på huvudet har de, förutom ett par väl utvecklade fasettögon, tre stycken punktögon uppe på hjässan.


Steklarna delas i två grupper, växtsteklar och midjesteklar. Växtsteklarna saknar "getingmidja" och dess larver är som man förstår växtätare och ser ut som fjärilslarver, men de har oftast flera bukfötter (6-7 par).

Midjesteklarna i sin tur består av parasitsteklar, gallsteklar samt gaddsteklar som innefattar familjer som getingar, vägsteklar, [[spindelsteklar]], [[grävsteklar]] och bin.

Parasitsteklarna, som innefattar flera olika familjer, är en mycket stor grupp, man kan nästan säga att alla andra insektsarter har någon parasit från denna grupp, och då kan man förstå att de måste vara många. De varierar i storlek från de minsta äggparasiterna till stora arter med långa äggläggningsrör som kan borra sig igenom friskt trä för att lägga ägg i t ex skalbaggslarver.

Gallsteklar är ansvariga för de märkliga utväxter som innehåller dess larver (s k galler) som man kan finna på t ex nyponbuskar och ekar.

De flesta gaddsteklar är rovdjur som bedövar sina offer med ett stick av sin gadd. Bina som är nära släkt med grävsteklarna är dock vegetarianer och gräver ner pollenklumpar istället för olika slags insekter som grävsteklarna gör. Vi skall vara glada åt binas matvanor eftersom det innebär att de besöker blommor och är våra viktigaste pollinatörer av vilda och odlade växter. Som i alla djursamhällen finns det också parasiter som drar nytta av andras arbete med att in mat.

Steklarna är en av de största insektsordningarna med mer än 150 000 kända arter och den största ordningen i Sverige med ca 7600 kända arter. Trots det stora antalet finns det säkerligen ytterligare flera hundra arter att upptäcka bara i vårt land.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer