Blåbärsikelvecklare
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)

Blåbärsikelvecklare Ancylis myrtillana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830). Blåbärsikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i augusti september i hopvikta blad av blåbär och odon, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer