Granitgranbarkvecklare
Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)

Granitgranbarkvecklare Epinotia granitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851). Granitgranbarkvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever från höst till vår under barken på gran, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer