Häggskottvecklare
Epinotia signatana (Douglas, 1845)

Häggskottvecklare Epinotia signatana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia signatana (Douglas, 1845). Häggskottvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i maj under omvikt bladkant i skottspetsarna på hägg, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer