Mjölonminerarvecklare
Epinotia nemorivaga (Tengström, 1848)

Mjölonminerarvecklare Epinotia nemorivaga T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia nemorivaga (Tengström, 1848). Mjölonminerarvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i från höst till maj minerande i blad av mjölon, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer