Föränderlig rullvecklare
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)

Föränderlig rullvecklare Epinotia solandriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758). Föränderlig rullvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 16-21 mm, arten varierar starkt i teckningen. Larven lever i maj juni i bladrulle av björk, hassel och vide, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer