Svartpunkterat jordfly
Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svartpunkterat jordfly Xestia baja T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartpunkterat jordfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer