Vridvingar
Strepsiptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Detta är en liten av få observerad insektsordning. Honan är larvlik med hård framkropp och lever det mesta av sitt liv i värddjuret. Den kortlivade hannen som bara är 2-3 mm är frilevande. Hos hannen är bakvingarna välutvecklade och fungerar som flygvingar, medan framvingarna är tillbakabildade och fungerar som motvikter (svängkolvar). Namnet vridvingar kommer av att framvingarna vrider ihop sig när djuret torkar.

Biologi

Livscykel

Honorna lever som parasiter i bakkroppen på bin eller stritar och kan ibland ses sticka fram mellan segmenten. Larverna är mycket aktiva och letar själv upp sina värddjur genom att ta sig upp i en blomma och där hoppa på blombesökande insekter. Värddjuret dör inte av behandlingen men blir oftast steril.

Bestämning

Vridvingarna förs ibland till skalbaggarna, men betraktas numera som en egen ordning nära tvåvingarna.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer