Vattennätvingar
Megaloptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Vattennätvingarna liknar både nattsländor och nätvingar genom att ha långa antenner och vingar som hålls taklagda över kroppen vid vila. Vingarna är bruna och nätmönstrade. Antalet ribbor i vingarna är betydligt fler än hos nattsländorna, men betydligt färre än hos nätvingarna som dessutom har sina mundelar nedåtriktade inte framåtriktade som hos vattennätvingrna. Vattennätvingarna är medelstora insekter med en vingbredd på 9-19 mm.

Biologi

Habitat

Sävsländornas larver lever i vatten.

Födoval

Sävsländorna livnär sig på insektslarver, maskar och snäckor men äter i princip ingenting och lever bara några dagar.

Beteende

Vuxna djur är ofta påtagligt slöa.

Livscykel

Larverna som lever som rovdjur i vatten känns lätt igen på sina rader av franslika gälar längs sidorna och från bakkroppsspetsen. De har till skillnad från bäck- och dagsländor fullständig förvandling och man kan hitta puppor som är fria och rörliga.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer