Almrullvecklare
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)

Almrullvecklare Epinotia abbreviana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794). Almrullvecklare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i juni juli i hopvecklade blad på alm, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Phalaena trimaculana Donovan, 1806

Mediafiler på webben
Läs mer