Stråtakshornmal
Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842

Stråtakshornmal Ochsenheimeria vacculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842. Stråtakshornmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp mörkt gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar vita, gråbruna i ytterdelen. Skiljer sig från övriga arter inom släktet genom att den saknar de yviga fjällen på antennerna.

Biologi

Habitat

Finns på torrängar i anslutning till lantbruk.

Associationer

Näringsväxter: Gräsarter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i stjälken på bl. a. råg, kamvete, gröe, rajgräs, svingel och andra gräs, påträffas ofta i stråtak, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer