Alflikmätare
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)

Alflikmätare Ennomos alniaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758). Alflikmätare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 36-43 mm. Larven lever på al, björk, asp, lind och sälg, förpuppning i ett tunt spinn mellan blad.

Mediafiler på webben
Läs mer