Spenslig malmätare
Eupithecia goossensiata Mabille, 1869

Spenslig malmätare Eupithecia goossensiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia goossensiata Mabille, 1869. Spenslig malmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i marken. OBS! många experter anser denna art som synonym till absinthiata.

Mediafiler på webben
Läs mer