Nobel kruståtelminerarmal
Elachista nobilella Zeller, 1839

Nobel kruståtelminerarmal Elachista nobilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista nobilella Zeller, 1839. Nobel kruståtelminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr samt Lu. Vingbredd 6-8 mm. Larven minerar i ett flertal olika gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer