Skärrande gräshoppa
Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846)

Hona av skärrande gräshoppa, Stauroderus scalaris T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Stauroderus.)

Liknande taxa

Liknar flera andra gräshoppsarter med långa vingar och inåtvinklade sidolister, som t.ex. hos backgräshoppa, men är märkbart större än dessa. Det karakteristiska spelbeteendet, hanens kraftigt breddade täckvingar och de mörka vingarna, skiljer den också från andra arter.

Beskrivning

Längd hane 18-22 mm, hona 23-29 mm. Färg och teckning varierar i grå, bruna och grönaktiga nyanser, men vingarna är oftast påtagligt mörktonade. Arten har långa vingar, som hos honor når bakbensknäna och hos hanar betydligt längre. Hanarnas vingar är tydligt breddade på mitten, med flera, extra breda vingfält, vars ogrenade tvärribbor bildar ett karakteristiskt rutmönster. Halsskölden har inåtvinklade sidolister.

Biologi

Habitat

Den lever nästan uteslutande på torra, sandiga gräsmarker och trädesåkrar.

Spridning

På 1980-talet var den skärrande gräshoppan på väg att dö ut till följd av igenväxning av livsmiljön. Arten lyckades sprida sig och risken för utdöende bedöms nu vara betydligt lägre.

Beteende

Läte. När djuren flyger, vilket de ofta gör i solig väderlek, hörs från bägge könen ett kraftigt smattrande läte. Så fort djuret sedan landar ändras lätet på ett arttypiskt sätt. Nu hörs istället ett kraftigt pulserande och något raspigt pysljud, som mest liknar ljudet från en vattenspridare.

Utbredning

Arten finns i Sverige endast på norra Öland, där den förekommer på flera platser mellan Löttorp och Ölands norra udde. Arten är rödlistad som Nära hotad (NT).

Naturvård

Hot

På 1980-talet var den skärrande gräshoppan på väg att dö ut till följd av igenväxning av livsmiljön.

Mediafiler på webben
Läs mer