Gulspetsad ekguldmal
Phyllonorycter harrisellus (Linnaeus, 1761)

Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter harrisellus (Linnaeus, 1761). Gulspetsad ekguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita vid basen och gula i den yttre ljusa delen. På framkanten finns tre ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter heegeriellus men skiljer sig genom framkantshakarna som är fyra hos sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven är blekgrön med ljusbrunt huvud och gör en undersidig mina. Förpuppning i en vit kokong i minan.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Tinea cramerella Fabricius, 1777 Mina av Gulspetsad ekguldmal Phyllonorycter harrisellus i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer