Större tistelstjälkvecklare
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Större tistelstjälkvecklare Epiblema scutulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775). Större tistelstjälkvecklare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 14-23 mm. Larven lever från september till april i stjälken av tistlar, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer