Granmalmätare
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Granmalmätare Eupithecia tantillaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840. Granmalmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever på gran, förpuppning i marken. Synonym Eupithecia pusillata sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer