Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter hilarellus (Zetterstedt, 1839)

Klubbstreckad videguldmal Phyllonorycter hilarella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter hilarellus (Zetterstedt, 1839). Klubbstreckad videguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår rostbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade med vita spetsar men svarta i yttersta antennlederna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust, trubbformat längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer där det växer sälg.

Associationer

Näringsväxter: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i en undersidig mina. Förpuppning i en tunn, gulaktig kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Synonym Elachista spinolellus Duponchel, 1840

Mediafiler på webben
Läs mer