Kustmållsäckmal
Coleophora atriplicis Meyrick, 1928

Kustmållsäckmal Coleophora atriplicis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora atriplicis Meyrick, 1928. Kustmållsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en rörsäck på saltmålla, saltört, glasört eller strandmålla.

Mediafiler på webben
Läs mer