Strandasterfrövecklare
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880)

Strandasterfrövecklare Eucosma tripoliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880), hane. Strandasterfrövecklare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i september oktober i blomkorgarna av strandaster, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Eucosma aemulana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer