Tysklönnsdvärgmal
Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)

Tysklönnsfruktdvärgmal Ectoedemia decentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855). Tysklönnsfruktdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår samt krage svarta, ögonlock vita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna mörkt svartbruna med vitaktig teckning. Hos hanen finns en svart fläck med doftfjäll vid basen av bakvingen.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer tysklönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer pseudoplatanus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juli samt eventuellt en andra generation i augusti. Honan till första generationens larver lägger sina ägg på lönnfruktens vingar. Honan till andra generationens larver lägger sina ägg på blomknoppar. Vid kläckning borrar sig larven in i frukten respektive knoppen och gör där en mina med exkrementerna spridda. Kokongen är gulbrun och hittas ofta på stammen.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne. I övriga norden finns den i Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer