Palsternackborrvecklare
Pammene gallicana (Guenée, 1845)

Palsternackborrvecklare Pammene gallicana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene gallicana (Guenée, 1845). Palsternackborrvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i september oktober i frön av bl. a. palsternacka, björnloka, strätta och kärrsilja, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer