Gråbrunt träfly
Lithophane socia (Hufnagel, 1766)

Gråbrunt träfly Lithophane socia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane socia (Hufnagel, 1766). Gråbrunt träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena hepatica auct. nec Clerck, 1759

Mediafiler på webben
Läs mer