Prydlig videvecklare
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)

Prydlig videvecklare Epinotia cruciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761). Prydlig videvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad på vide, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer