Grankådvecklare
Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)

Grankådvecklare Cydia indivisa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia indivisa (Danilevsky, 1963). Grankådvecklare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från augusti till mars i skadad bark på gran, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer