Ståndsfrövecklare
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ståndsfrövecklare Eucosma campoliliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775). Ståndsfrövecklare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av stånds, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer