Videhakvecklare
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)

Videhakvecklare Gypsonoma nitidulana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846). Videhakvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti september i ett exkrementklätt vävrör mellan hopspunna blad på asp, sälg, björk, blåbär m fl. , förpuppning i en kokong på marken. Synonym Syndemis ericetana Herrich-Schäffer, 1851

Mediafiler på webben
Läs mer