Gul eksäckmal
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)

Gul eksäckmal Coleophora lutipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838). Gul eksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på ek.

Mediafiler på webben
Läs mer